പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയില്‍..

അല്ലറചില്ലറമാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഞാനും സ്വന്തമായൊരു ടെംബ്ലേറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തു.XML ഫോര്‍മാറ്റിലുള്ള ടെംബ്ലേറ്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ ചിത്രങ്ങള്‍(XML ല്‍ ടെക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.അതില്‍ നിന്നും ചിത്രഫയലിന്‍റെ ലിങ്ക് കണ്ടെത്തണം) സ്വന്തമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. GIMP – ല്‍ ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്..വെറുതെ യിരുന്നപ്പോള്‍ തോന്നിയ ഒരു തമാശ..minima black -ല്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തേതിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റത്തെകുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞുമാത്രമേ സ്ഥിരമാക്കുന്നു..അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പോരട്ടെ..

പുതിയ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ബാനര്‍ …
ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തത് …സോഴ്സ് ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു ഓപ്പണ്‍ ക്ലിപ്പ് ആര്‍ട്ട്‌ ലൈബ്രറി അണു.

One thought on “പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയില്‍..

  1. manoj.k.mohan

    minima black -ല്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തേതിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റത്തെകുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞുമാത്രമേ സ്ഥിരമാക്കുന്നു..അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പോരട്ടെ..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>